Algemene voorwaarden

ICT ~ Office voorwaarden

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van F1 Websites zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Op iedere aanbieding/overeenkomst zijn in het bijzonder de navolgende modules van de ICT~Office Voorwaarden van toepassing:

  1. Module Algemeen
  2. Module 5 – Ontwikkeling en onderhoud van een website
  3. Module 6 – Webhosting

 

De volledige ICT~Office Voorwaarden zijn hier te downloaden.